David J. du Plessis Boekhandelaar

 

Kontak my asseblief met die naam van die boek waarin u belangstel by

 

david.duplessis1943@gmail.com

 

Verksaf asb. u posadres by enige navraag of bestellings.

Die pryse is slegs geldig indien die boek nog beskikbaar is

soos op 29 Maart 2020.

 

Dankie

 

                                             David J. du Plessis Boekhandelaar. Pryslys Iets van Alles 11

 

               8007  BLANKE-ONDERWYS IN TRANSVAAL IN HISTORIESE-PEDAGOGIESE          BARNARD SS                                       R70.00               1979

                      PERSPEKTIEF

               8012  EUGENE EN ANDER GEDIGTE  (NOTAS MET POTLOOD, HIER EN DAAR)     VD HEEVER TOON                              R120.00               1931

               8004  FITZPATRIC-SOUTH AFRICAN POLITICIAN   (EFFENSE ROES)                   DUMINY & GUEST                               R200.00               1971

               8002  HALLELUJA DIE (MET NOTE)                                                              .                                                      R200.00               1950

               8011  HEINRICH EGERSDORFER - OUTYDSE SKETSBOEK                                ROSENTHAL E                                   R200.00               1960

               8010  JURIE STEYN'S POST OFFICE                                                            BOSMAN, H.C.                                     R70.00               1974

               8003  LAST ZULU KING                                                                             BINNS CT                                          R280.00               1963

               8001  LORDS OF STALPLEIN  (EFFENSE ROES OP EERSTE 5 BL)                       PICARD, H.W.J.                                  R195.00               1974

               8006  ONS KERKLIED DEUR DIE EEUE                                                          LOOTS P.J.                                        R230.00               1948

               8008  SA ATLETIEK 1976 JAARBOEK                                                             .                                                       R40.00               1976

               8009  SOUTH AFRICA FIGHTS  :  (2ND WORLD WAR)                                      SIMPSON J.S.M.                                  R230.00               1941

               8005  WHITE TRIBE OF AFRICA, THE                                                           HARRISON, D.                                    R250.00               1984

 

                                            David J. du Plessis Boekhandelaar: Pryslys Iets van Alles 12

               8025  ANATOMY OF A REBEL: SMITH OF RHODESIA                                        JOYCE, P.                                         R200.00               1974

               8016  BOERVROU-BOEK, DIE                                                                     DIE BOEREVROU, DIE                          R200.00               1950

               8015  COMMANDANT- GENERAL,THE  : THE LIFE AND TIMES OF                       MEINTJES J.                                      R300.00               1971

                      PETRUS JACOBUS JOUBERT OF THE SOUTH AFRICAN REPUBLIC 1831 - 1900   (A)

               8024  GESKIEDENIS VAN SUID-AFRIKA: DEEL 1 EN TWEE                                 VD WALT-----                                     R350.00                4de

               8023  GOODBYE DEAR ENGLAND                                                               MILLIN S.G.                                        R120.00               1965

               8020  OORLOGSDAGBOEK VAN N TRANSVAALSE BURGER TE VELDE                M.E.R.                                              R200.00               1976

                      MET INLEIDING EN AANTEKENINGE

               8021  REPUBLIEKE EN REPUBLIKEINE                                                          VAN SCHOOR M.C.M -  VAN ROOYEN J.J. R140.00               1960

               8022  RYK WEDUWEE N BLYSPEL    (2DE)                                                     KRIGE U.                                            R60.00

               8018  TEEL VAN KAMPIOENE :  HANDLEIDING DUIWESPORT                             MARAIS C.                                         R140.00               1972

               8017  TREK VERDER                                                                                MEIER PJ                                            R70.00

               8014  UNTIL THE HEART CHANGES : A GARLAND FOR OLIVE SCHREINER           FRIEDLANDER, Z.                               R200.00               1967

               8019  WONDERDADE VAN GOD. JUBILEUM- GEDENKBOEK N.H. OF GER. KERK                                                          R130.00               1942

                      1842-1942 (S)

 

 

                                             David J. du PlessisBoekhandelaar: Pryslys Iets van Alles 13

               8035  CAPE EPIC                                                                                     PICARD HYMEN                                  R300.00               1977

               8034  DR. NICOLAAS JOHANNES VAN DER MERWE 1888-1940                           SCHOLTZ G.D.                                   R250.00               1943

               8029  FIRST LADIES OF THE CAPE 1652 - 1852                                               MILLS G.M.                                        R175.00

               8028  HISTORIESE MONUMENTE VAN SUID - AFRIKA                                       OBERHOLSTER J.J.                             R400.00               1972

               8026  MONUMENTS OF SOUTH AFRICA, THE                                                 VAN RIET LOW, C. & MALAN, B.D.           R130.00               1949

               8036  MOSHOESHOE CHIEF OF THE SOTHO                                                 SANDERS PETER                                R350.00               1975

               8031  PILGRIM'S REST A PICTORIAL HISTORY                                               STAFF PILGRIM REST MUSEUM             R120.00               1980

               8027  SOME SOUTH AFRICAN MONUMENTS                                                  HATFIELD DENIS                                R210.00               1967

               8037  STORY OF SOUTH AFRICAN PAINTING, THE                                         BERMAN ESME                                   R650.00               1975

               8032  UNIFICATION OF S.A. 1902-1910.THE                                                   THOMPSON LM                                  R280.00               1960

               8033  VALLEY OF GOLD                                                                            CARTWRIGHT A.P.                              R320.00               1984

               8030  WOMAN SOUTH AFRICA REMEMBERS                                                 JAFF F.                                             R110.00               1975

 

                             David J. du Plessis Boekhandelaar: Pryslys VRS Eerste Reeks. Nr 1

                    5  COLLECTANEA FIRST SERIES.   (VRS 5)                                                BOTHA C.G.                                    R1 700.00               1924

                    7  DIARY OF THE REV. FRANCIS OWEN, M.A. MISSIONARY WITH DINGAAN     CORY, G.E.                                     R1 500.00               1926

                      1837-38  (VRS 7)

                  14  EARLY CAPE HOTTENTOTS, THE   DESCRIBED IN THE WRITINGS OF         DAPPER O. ----------                             R900.00               1933

                      OLFERT DAPPER (1668)  WILLEM TEN RHYNE (1686)   (VRS 14)

                    6  GEOGRAPHICAL AND TOPOGRAPHICAL DESCRIPTION OF THE CAPE OF   MENTZEL O.F.                                 R2 000.00               1925

                      GOOD HOPE PART TWO    (VRS 6)

                    4  GEOGRAPHICAL AND TOPOGRAPHICAL DISCRIPTION  OF THE CAPE        MENTZEL O.F.                                 R2 000.00               1921

                      OF GOOD HOPE PART 1  (VRS 4)

                    9  JOURNAL OF HENDRIK JACOB WITBOOI   (VRS 9)                                  VOIGTS GUSTAV                              R1 500.00               1929

                  12  JOURNALS OF THE EXPEDITION OF THE HONOURABLE ENSIGN OLOF      MOSSOP E.E.                                   R1 000.00               1931

                      BERGH   (VRS 12)

                  15  JOURNALS OF WIKAR , COETSE JANSZ (1760)  AND WILLEM VAN              MOSSOP, E.E.                                    R900.00               1935

                      REENEN (1791)    (VRS 15)

                  13  LOUIS TRIGARDT'S TREK ACROSS THE DRAKENSBERG 1837-1383            FULLER C.                                      R1 000.00               1932

                      ( VRS 13)

                    3  MEMORANDUM OF COMMISSARY J.A. DE MIST, THE (VRS 3)                    DE MIST                                         R2 000.00               1920

                      CONTAINING RECOMMENDATIONS FOR THE FORM AND ADMINISTRATION  OF GOVERNMENT AT THE CAPE OF GOOD HOPE 1802

                  11  TRAVELS IN SOUTHERN AFRICA IN THE YEARS 1803-1806,                       LICHTENSTEIN, H.                            R1 400.00               1930

                      VOL 2  (VRS 11)

                    8  WRECK OF THE GROSVENOR : CONTAINING A NARRATIVE OF                CARTER, G.& REENEN, J.                   R1 500.00               1927

                      THE LOSS OF THE GROVENOR, EAST INDIAMAN  (VRS 8)

 

                           David J. du Plessis Boekhandelaar: Pryslys VRS Tweede Reeks. Nr 1

                  82  CANADIAN MOUNTED RIFLEMAN AT WAR, 1899 - 1902: REMINISCENCES                                                           R400.00               2000

                      OF A.E. HILDER VRS TWEEDE REEKS 31

                  80  CAPE DIARIES OF LADY ANNA BARNARD 1799 - 1800  VOL. 1                     LENTA M. ED.------                               R350.00               1999

                      VRS TWEEDE REEKS 29

                  81  CAPE DIARIES OF LADY ANNA BARNARD 1799 - 1800 VOL 2                      LENTA M. ED ------                               R350.00               1999

                      VRS TWEEDE REEKS 30

                  72  COMMISSIONS OF W.C. PALGRAVE, SPECIAL EMISSARY TO SOUTH          STALS E.L.P.                                      R300.00               1991

                      WEST AFRICA 1876 - 1885 VRS 21  2DE REEKS

                  70  FRONTIER WAR JOURNAL OF MAJOR JOHN CREALOCK 1878.                                                                        R300.00               1989

                      VRS 19 TWEEDE REEKS.

                  76  GRIQUA RECORDS - THE PHILIPPOLIS CAPTAINCY, 1825 -1861                 SCHOEMAN, K.                                   R400.00               1996

                      VRS TWEEDE REEKS 25

                  73  GUILLAUME CHENU DE CHALESAC, THE "FRENCH BOY"                          VIGNE, R.                                          R300.00               1993

                      THE NARRATIVE OF HIS EXPERIENCES AS A HUGUENOT REFUGEE AS A CASTEWAY AMONG THE XHOSA

                  74  JOHAN AUGUST WAHLBERG : TRAVEL JOURNALS (AND SOME                 CRAIG, A. & HUMMEL, C.                       R300.00               1994

                      LETTERS) SOUTH AFRICA AND NAMIBIA  --- 1838-1856 VRS 2DE  23

                  79  JOURNAL OF GUSTAV DE VYLDER:  NATURALIST IN SOUTH-WESTERN                                                            R300.00               1998

                      AFRICA 1873 - 1875 VRS TWEEDE REEKS 28

                  71  LAST VOYAGE OF THE GUARDIAN ; LIEUTENANT RIOU, COMMANDER        RIOU, E.                                            R300.00               1990

                      1789 - 1791 THE,  VRS TWEEDE REEKS  20

                  78  NORWEGIAN MISSIONARIES IN  NATAL AND ZULULAND SELECTED           HALE P.ED.                                        R300.00               1997

                       CORRESPONDENCE 1844 - 1900 V.R.S.TWEEDE  REEKS 27

                  77  WAR MEMOIRS OF COMMANDANT LUDWIG KRAUSE; 1899-1900                TAITZ, J. ED.                                      R400.00               1996

                      VRS TWEEDE REEKS  256

 

 

 

                      David J. du Plessis Boekhandelaar: Pryslys Ons Geskiedenis -serie

                 172  DAGBOEK VAN LOUIS TRICHARD                                                        PRELLER G.                                       R450.00               1938

                 173  IN DIE SKADU VAN DIE DOOD                                                             MACDONALD R.D.                               R400.00               1943

                 174  JAN VAN RIEBEECK                                                                          LEIPOLDT, C.L.                                   R450.00               1938

                 175  KAAPLAND EN DIE 2'E VRYHEIDSOORLOG                                            SCHEEPERS STRYDOM                        R400.00               1943

                 176  MAG ONS VERGEET                                                                         NEETHLING, E.                                   R400.00               1938

                 177  ONS PAROOL                                                                                 PRELLER G.                                       R400.00               1943

                 178  OORLOGSAVONTURE VAN GENL WYNAND MALAN                                 PIETERSE H.J.C.                                 R400.00               1941

                 179  PAD VAN DIE VEROWERAAR                                                              KEMP J.C.G.                                      R400.00               1942

                 180  SCHEEPERS SE DAGBOEK                                                                 PRELLER G.                                       R400.00               1938

                 181  TALANA                                                                                         PRELLER G.                                       R450.00               1942

                 182  TREK                                                                                            VD MERWE P.J.                                  R400.00               1945

                 183  VIR VRYHEID EN REG                                                                       KEMP J.C.G.                                      R450.00               1946

                      3DE DRUK

 

 

                             David du Plessis Boekhandelaar: Pryslys "Tweede Trek Reeks"

                 331  AFRIKAANSE LETTERKUNDIGE KRITIEK                              NR 11                 NIENABER G.S.                                    R36.00               1941

                 334  AFRIKAANSE UNIVERSITEIT EN SY TAAK IN DIE VOLKSLEWE NR 14            HUGO T.J.                                          R36.00               1941

                 321  AFRIKANER DIE                                  NR 1                                               MEYER P.J.                                         R36.00               1940

                 335  AFRIKANER VOLKSEENHEID                                 NR 15                              MALHERBE DF DU TOIT                         R36.00               1942

                 345  BEKNOPTE GESK. VD. HOLLANDS-AFR. DRUKPERS IN S.A.  NR 25              NIENABER P.J.                                     R36.00               1943

                 343  BIOSKOOP IN DIENS VD VOLK  DEEL 1                            NR 23                     ROMPEL H.                                         R36.00               1942

                 344  BIOSKOOP IN DIENS VD VOLK DEEL 2                 NR 24                              ROMPEL H.                                         R36.00               1942

                 342  BONT TAKBOK, DIE                                                                          MIKRO                                               R50.00               1960

                      MS.

                 328  CHRISTELIKE  EN NASIONALE ONDERWYS  DEEL 1                NR 8              GREYLING E.                                       R36.00               1941

                 329  CHRISTELIKE EN  NASIONALE ONDERWYS  DEEL 2                  NR 9             GREYLING E.                                       R36.00               1940

                 342  DANKIE ADRIANOS                                                                           MIKRO                                               R40.00               1945

                 337  DRINGENDE VRAAGTEKENS OPVOEDING EN ONDERWYS  NR 17              KEYTER J. DE W.                                  R36.00               1942

                 326  EKONOMIESE POSISIE VD AFRIKANER                      NR 6                          SCHUMAN C.G.W.                                R36.00               1940

                 342  GONNAKOLK                                                                                  MIKRO                                               R35.00               1958

                      SS.

                 327  HUWELIK EN GESIN                                    NR 7                                        KUYER J DE W                                     R36.00               1940

                 341  LEWENSOMSTANDIGHEDE EN OPVOEDING VAN DIE VOORTREKKERKIND      21                                             LUBBE, J.J.            R36.00  1942

                 323  MY NASIE IN NOOD                                                                          KESTELL J.D.                                        R0.00               1941

                 339  NATURELLE-OPVOEDING EN  ONDERWYS   DEEL 1         NR 19                  KEYTER J. DE W.                                  R36.00               1942

                 340  NATURELLE-OPVOEDING EN ONDERWYS  DEEL 2         NR 20                   NEL B..                                               R36.00               1942

                 336  ONS DOKUMENTE                                    NR 16                                         KIESER A.                                           R36.00               1942

                 322  ONS EERSTE DIGTERS                            NR 2                                          NIENABER P.J.                                     R36.00               1940

                 330  ONS REPUBLIEK                                   NR 10                                            COETZEE J.A.                                      R36.00               1941

                 325  ONS VOLKSDRAG                                                                            KESTELL T.                                         R36.00               1940

                 333  ONTSPANNING EN MAATSKAPLIKE WERK              NR 13                           KEYTER J. DE W.                                  R36.00               1941

                 338  RASSE EN RASSEVERMENGING                           NR18                              ELOFF G.                                           R36.00               1942

                 324  SORG VIR ONS KINDERS EN JEUG                                                      WILLEMSE W.A.                                   R36.00               1940

                 342  VERARMING EN OORHEERSING                              NR 22                           COETZEE J.H.                                     R36.00               1942

                 332  VOLKSGESONDHEID EN MAATSKAPLIKE WERK           NR 12                      KEYTER J.DE W.                                          

 

 

                              David J. du Plessis Boekhandelaar: Pryslys Visse en Visvang

                 492  50 HENGELVISSE VAN DIE SUID -AFRIKAANSE KUS                                 VAN DEN BERG A.E.                              R90.00               1989

                 489  ANGLING ADVENTURES IN S.A.    (1STE)   (SS0)                                      YATES J.H.                                        R200.00               1950

                 495  BOTTOM FISHING IN CAPE WATERS : A COLLECTION OF HINTS FOR THE  ORREY E.C.M.                                    R120.00               1917

                      GUIDENCE OF THE AMATEUR ------

                 481  FISHERMAN'S ELDORADO    (SS)                                                         HORNE C.                                         R160.00               1955

                 486  FRESHWATER FISHING IN S.A. : THE COMPLETE GUIDE TO FRESH           SALMON M.O.                                    R100.00               1986

                      WATER FISHING

                 486  FRESWATER FISHING IN S.A.                                                             SALOMON, M.G.                                   R80.00               1978

                 488  GAME FISHING TRANSFORMED                                                          HORNE CHARLES                               R160.00               1974

                 487  GROOT VARSWATER HENGELBOEK                                                    JOUBERT FLIP                                   R140.00               1981

                 494  KOM HENGEL IN VALSBAAI                                                                VAN DEN BERG ANDRE                         R90.00               1984

                 485  LANGS DIE VISWATERS    (RBB)  (SS)                                                   JOUBERT F.                                        R40.00               1947

                 482  LEKKERLAG VISSTORIES                                                                   TAYLOR P. DU P                                   R90.00               1964

                 496  OCEANS OF LIFE OFF SOUTH AFRICA                                                 PAYNE ED                                         R400.00               1989

                 483  SEKELSTOK      (SB)                                                                          VAN DEN BERG E.A.                              R70.00               1992

                 484  STRIKE     (1STE)                                                                             SCHOEMAN S.                                    R140.00               1957

                 493  STYWE LYNE    (SS)                                                                          JOUBERT FLIP                                     R90.00               1970

                 491  TROUT IN SOUTH AFRICA                                                                 CRASS B.                                          R120.00               1986

                 490  VISSE VAN DIE TSITSIKAMA-SEEKUS NASIONALE PARK   (SB)                    SMITH J.L.B.                                      R140.00               1966

 

                                           David du Plessis Boekhandelaar: Pryslys Iets van Alles 14

               8057  AFRICAN DREAM, THE : THE STORY OF THE BRITISH IN AFRICA               GARDENER, B.                                   R290.00               1970

               8047  DAY OF THE BUFFALO   (LAINGSBURG FLOOD)                                     MARAIS, G.F.                                     R280.00               1981

               8055  FLAG IS FLYING - A VERY PERSONAL HIST. OF THEATRE IN THE OLD S.A.   SCHACH L.                                        R280.00               1996

               8056  GESKIEDENIS VAN DIE FEDERASIE VAN RAPPORTRYERSKORPSE             DU PLESSIS J                                     R400.00               1994

                      1950 -1993. GET.OUTEUR MAGISTER ARTIUM

               8052  GRAND PARADE: THE BIRTH OF GREATER CAPE TOWN:1850-1913            PICARD, HYMEN W. J.                          R500.00               1969

               8049  GROOT RUGBYGESIN VAN DIE MATIES, DIE                                          CRAVEN D.H.                                     R275.00               1980

               8059  HERE COMES THE ALABAMA                                                              BRADLOW, F. & E.                               R250.00               1958

               8048  HUGENOTE VAN S.A. 1688-1988; MET MEDEWERKING VAN CHARLES          COERTZEN, P.                                   R350.00               1988

                      FENSHAM

               8060  KAART EN KOMPAS VAN DIE OPVOEDING                                             PRETORIUS P                                    R120.00               1970

               8041  KAPTEIN HINDON - OORLOGSOVONTURE VAN 'N BAAS VERKENNER         PRELLER G.S.                                    R350.00               1916

                      1STE   ®

               8043  KERSSNUITSELS                                                                             VAN HEERDEN  PETRONELLA                R200.00               1969

               8046  MET DIE MATIES OP DIE RUGBYVELD 1880-1955                                     CRAVEN - JORDAAN                            R275.00               1955

                      1STE

               8058  PRINSLOO OF PRINSLOOSDORP                                                        BLACKBURN, D.                                  R120.00               1989

               8062  RUNNING THE GAUNTLET : RECOLLECTIONS OF ADVENTURE                 MOSSOP, G.                                      R300.00               1990

               8051  S.A. RUGBY JAARBOEK 1967                                                                                                                     R150.00               1967

                      FRANSE RUGBYTOER : NASIONALE SOEWENIER-PROGRAM   BL 17

               8044  SKETSE EN OPSTELLE                                                                      PRELLER GUSTAV                              R380.00               1928

                      1STE

               8050  SOUTH AFRICAN WAR MACHINE                                                         HEITMAN H.R.                                    R450.00               1985

               8054  SPOTPRENTE VAN DIE ANGLO-BOEREOORLOG                                    VAN SCHOOR, M.C.E.                          R400.00               1981

               8040  THARFIELD AN EASTERN CAPE FARM                                                  THORPE C.                                        R120.00               1977

                      SIGNED BY AUTHOR

               8039  TRANSVAALSE VERSKEIDENHEID                                                        KUIT A                                              R300.00               1940

               8042  TRUE STORIES OF THIS AFRICA OF OURS                                           MCNEILE, N.                                      R240.00               1957

                       1STE

               8053  WAT ONZE KINDEREN ZINGEN                                                           KRUSEMAN P.                                    R220.00               1916

               8045  WIEL BINNE-IN N WIEL                                                                      THERON MIEMIE-LOUW                       R300.00               1948

                      4DE

               8061  WIT KRAAI                                                                                      DE VILLIERS A                                    R300.00               1938

 

                                                 David J. du Plessis Boekhandelaar: Pryslys T.V. Bulpin

               6800  DISCOVERING SOUTHERN AFRICA                                                     BULPIN, T.V.                                      R200.00               1986

                      (4DE)

               6801  GOLDEN REPUBLIC, THE    (STOFOMSLAG SWAK)                                  BULPIN T.V.                                       R220.00               1953

               6808  ISLANDS IN A FORGOTTEN SEA    (SS)                                                 BULPIN T.V.                                       R250.00               1958

               6803  IVORY TRAIL THE        (SCHOOL EDITION)                                             BULPIN T.V.                                       R180.00               1957

               6805  IVORY TRAIL THE       (1STE)  (STOFOMSLAG SWAK)                               BULPIN T.V.                                       R300.00               1954

               6809  LOST TRAILS OF THE TRANSVAAL      (2DE)                                           BULPIN, T.V.                                      R250.00               1969

               6807  NATAL AND THE ZULU COUNTRY    (1STE)                                            BULPIN T.V.                                       R350.00               1966

               6804  SHAKA'S COUNTRY; A BOOK OF ZULULAND                                          BULPIN, T.V.                                      R280.00               1952

                      (STOFOMSLAG  SWAK)    (1STE)

               6806  TO THE BANKS OF THE ZAMBEZI      (1STE)                                           BULPIN T.V.                                       R270.00               1965

                      (EFFENSE ROES BINNE VOOR)

               6802  WHITE WHIRLWIND (COLLENBRANDER)    (1STE)                                   BULPIN T.V.                                       R240.00               1961

               6810  YOUR UNDISCOVERED COUNTRY  (KAARTJIEBOEK  SA SPOORWEË         BULPIN T.V.                                         R60.00                    ?

 

                            David du Plessis Boekhandelaar: Pryslys Andre P. Brink                                                                                     

               5702  AMBASSADEUR, DIE                                                                         BRINK A.P.                                         R130.00               1974

               5704  AN INSTANT IN THE WIND                                                                 BRINK A.P.                                         R200.00               1976

               5705  ANDERKANT DIE STILTE                                                                    BRINK A.P.                                         R120.00               2002

               5706  DUIWELSKLOOF                                                                              BRINK A.P.                                          R95.00               1998

               5712  EMMERTJIE WYN      (VOORBLAD VUILERIG)                                         BRINK A.P.                                          R40.00

               5711  LOBOLA VIR DIE LEWE                                                                      BRINK A. P.                                        R150.00               1972

               5709  MAL EN ANDER STORIES                                                                   BRINK A.P.                                          R80.00               1995

                      4DE DRUK   (SB)

               5710  MIDI                                                                                              BRINK A.P.                                          R80.00               1969

               5701  MUUR VAN DIE PES, DIE                                                                    BRINK A.P.                                         R110.00               1984

               5707  OLE                                                                                              BRINK A.P.                                          R80.00               1969

               5708  RUMORS OF RAIN                                                                           BRINK A.P.                                         R220.00               1978

               5703  VOOR EK VERGEET                                                                         BRINK A.P.                                         R150.00               2004

 

                                            David J. du Plessis Boekhandelaar: Pryslys M.E.R.

               5530  DRIE VERTELLINGS        (SS)                                                              M.E.R.                                                R80.00               1948

                      DERDE DRUK

               5531  FAMILIEGESPREK                                                                            M.E.R.                                                R65.00               1976

                      BRIEWE AAN HAAR DOGTER

               5532  KARLIEN EN KANDAS                                                                        M.E.R.                                                R80.00               1975

                      1933 EERSTE

               5533  KOM NADER: 'N BLOEMLESING UIT DIE WERKE VAN M.E.R.    ®                 M.E.R.                                                R35.00               1965

               5534  KOSBARE ERFENIS, 'N : BRIEWE VAN M.E.R. 1916-1975                            SMST A BOUER ---------                        R120.00               1977

               5535  M.E.R.  100        (1STE)                                                                       SMST AUCAMP HENNIE-----                    R70.00               1975

               5539  MY BESKEIE DEEL : 'N OUTOBIOGRAFIESE VERTELLING                          M.E.R.                                              R220.00               1973

               5537  NA VASTE GANGE     ( 2 DE)      (SS)                                                     M.E.R.                                                R70.00               1945

               5538  OORLOGSDAGBOEK : VAN 'N TRANSVAALSE BURGER TE VELDE              M.E.R.                                              R170.00               1976

                      1900 - 1901   (SS)

               5539  SO IS ONSE MANIERE                                                                       M.E.R.                                                R60.00               1965

 

                                             David J. du Plessis Boekhandelaar: Pryslys Digbundels (1)

               5060  BALADE VAN DIE EENSAME SEEMAN                                                    DU PLESSIS I.D.                                   R80.00               1994

               5009  BALANS                                                                                         EYBERS E                                           R80.00               1962

               5062  BALLADES                                                                                      DU PLESSIS I.D.                                  R100.00               1938

               5061  BALLADES                                                                                      DU PLESSIS I.D.                                  R120.00               1937

               5001  BELYDENIS IN DIE SKEMERING                                                           EYBERS E.                                         R240.00               1936

                      1STE

               5036  BLOEMLESING UIT DIE GEDIGTE VAN JAN F.E. CELLIERS                         C.M. VD. HEEVER                                 R60.00               1948

               5131  DEINING                                                                                        VD HEEVER C.M.                                 R140.00               1935

               5047  ENGEL UIT DIE KLIP 1947-1950                                                            OPPERMAN D.J.                                   R70.00               1971

               5045  GALEIE VAN JORIK                                                                           OPPERMAN D.J.                                 R200.00               1979

               5090  GEDIGTE                                                                                       MARAIS E.N.                                      R120.00               1943

               5070  GEDIGTE 1927-1940                                                                         KRIGE UYS                                        R150.00               1961

               5118  GEDIGTE VAN A.D. KEET                                                                   KEET A.D.                                          R150.00               1925

 

               5123  GEDIGTE VAN A.G. VISSER                                                                VISSER A.G.                                       R110.00               1945

               5142  GESTALTES 1947                                                                             CUSSONS SHEILA                                R80.00               1982

               5003  GEWERS, DIE                                                                                 M.E.R.                                              R120.00               1976

                      3DE DRUK

               5050  HEILIGE BEESTE                                                                              OPPERMAN D.J.                                 R100.00               1947

               5049  HEILIGE BEESTE                                                                              OPPERMAN D.J.                                 R120.00               1945

               5008  HELDER HALFJAAR                                                                          EYBERS E.                                         R180.00               1955

               5046  JOERNAAL VAN JORIK                                                                      OPPERMAN D.J.                                   R65.00               1970

                      EERSTE DRUK 1949

               5065  KAAPSE NOPPIES                                                                            DU PLESSIS I.D.                                   R80.00               1977

               5022  KEUR UIT DIE GEDIGTE VAN TOTIUS                                                   VD HEEVER CM                                    R80.00               1949

               5163  KINDERS VAN DIE WIND                                                                    DU PLESSIS KOOS                              R130.00               1988

               5103  KLOP, DIE                                                                                      VAN HEERDEN E.                                 R70.00               1961

               5052  KOMAS UIT 'N BAMBOESSTOK                                                            OPPERMAN D.J.                                 R110.00               1979

               5004  KRUIS OF MUNT                                                                              EYBERS E.                                          R80.00               1975

 

                David du Plessis Boekhandelaar: Pryslys Afrikaans Fiksie, Uit Vervloë Dae (1)

               6021  BAROEN EN ANDER KAAPSE STORIES                                                 DU PLESSIS I.D.                                   R40.00               1982

               6022  DRIE VERTELLINGS    (3DE)                                                               M.E.R.                                                R40.00               1948

               6014  EN EK IS NOG HY : 'N ROMAN UIT DIE TYDPERK VAN DIE REBELLIE            VAN MELLE J.                                      R45.00               1942

                      VAN 1914. VERWERKING VAN BART NEL   (1STE)

               6018  HAAT DAN DIE MENS   (1STE)                                                             LE ROUX, BRAAM                                 R50.00               1951

               6001  HARTE VAN STAAL                                                                           GROENEWALD C.A.                              R40.00               1946

               6015  HELD VAN DIE OERWOUD : VERHAAL UIT OOS AFRIKA                            DE WAAL PIETER                                R180.00               1951

               6024  JAFFIE : 'N ESELROMANNETJIE   (4DE)                                                 EITEMAL                                             R70.00                4de

               6011  KAS VAN DEN BERGH OMNIBUS: WREKER -MAN UIT DIE VREEMDE            VAN DEN BERGH KAS                            R60.00               1965

                      VERRAAIER

               6023  KONING SE WINGERD    (1STE)                                                          VENTER F.A.                                       R80.00               1984

               6004  KRINGE                                                                                         MALHERBE  MARIE                               R35.00               1939

               6013  KRINGLOOP VAN DIE WINDE: DRIE NOVELLES  (2DE)                              VAN DEN HEEVER C.M.                          R45.00               1947

               6012  KROMBURG   (17)                                                                            VAN DEN HEEVER C.M.                          R40.00               1937

 

               6016  MARIETJIE   (4DE)                                                                            BREWIS LULU                                      R30.00               1947

               6005  MODERNE JONGMENSE                                                                   VABER  JURG                                      R45.00               1954

               6007  PLAASVERDELING, DIE     (3DE)                                                          JONKER ABR. H.                                  R45.00               1935

               6006  SELFS IN ARKADIË                                                                           VAN ELDERS  J.                                   R40.00               1962

               6019  SEWE DAE BY DIE SILBERSTEINS  (1STE)                                              LE ROUX, ETIENNE                               R30.00               1962

               6002  SONSKYN OP DIE VLAKTE  (SS)                                                          FRASER E.J.M.                                     R40.00               1948

               6020  TRADOS                                                                                        SCHOEMAN P.J.                                   R45.00               1966

                      2DE DRUK

               6008  URE MET HORINGS                                                                          DATEI                                                R40.00               1960

               6009  URE VOL SEESAND                                                                          DATEI                                                R40.00               1964

               6010  VERGESIGTE                                                                                  VAN MELLE J.                                      R60.00               1938

               6003  WAGTER VAN DIE KONING SE BEESTE   (SS)  (2DE)                                FRIEDENTHAL  J.M.                              R40.00               1938

               6017  WORDING                                                                                      PIENAAR T.C.                                      R45.00               1939