PUBLIKASIES

                                               Vroueleed

                                      Prof. A.W.G. Raath

                                                     2001

                                                           (Uit druk uit)

 

 

    ***


  Bethulie

      Prof. A.W.G. Raath

    2001

      (Uit druk uit)

 

 

 ***

 

                                              Stryd om die Waarheid

                                     Ds. Johan Gouws

                                               2007

                                     (Uit druk uit)

 

 

           ***


              Hendrik M. Goudappel;

         Vroege geschriften over Verkeer, Vervoer,

    Mobiliteit en infrastructuur

       Das Ste˙n (J.J.) (red.)

             2010

 

      Prys R 200.00

     Hendrik M. Goudappel (PDF)

 

         ***


     Vryheid Vaarwel

    Kas van den Bergh

   2014 - 1'e druk / Herdruk 2015

 

Prys R 200

 

 

 

 

   ***

 

    Hervorming vir Normatiewe Beplanning:

   Opstelle oor 'n Christelikie Benadering tot Beplanning

J.J.Ste˙n (Das)

 

November 2015

 

Prys R 200

$ 25

£ 15

€ 20

Postage excluded

 

norm1
   

 

***

 

Sekretaresse vir die Verwoerds

 

Annatjie Boshoff

 

Augustus 2016

 

R 230

 

 

 

***